Rượu Vang Trắng Giesen Sauvignon Blanc 5.4% ABV*

450.000